top of page

8-puntenplan voor betere preventie van seksueel geweld in de gemeente

Lokale overheden hebben veel invloed op het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Daarom publiceerde Rutgers een 8-puntenplan voor betere preventie hiervan.


De acht punten zijn:

  1. Breng het probleem in kaart

  2. Breng de juiste partijen samen

  3. Formuleer ambitieuze en haalbare doelen

  4. Bevorder aandacht voor respectvolle omgang in de ontwikkeling van jongeren

  5. Geef aandacht aan jongeren die risico lopen

  6. Ontwerp duidelijke en aansprekende publiekscampagnes

  7. Bevorder deskundigheid van professionals

  8. Veranker preventie seksuele grensoverschrijding in beleid

Het lastige van preventie is dat de oorzaken van seksuele grensoverschrijving divers zijn: de oorsprong voor grensoverschrijdend gedrag kan individueel, sociaal, cultureel of structureel zijn.


Een gemeentelijke aanpak is alleen alleen effectief als die inzet op meerdere strategieën en niveaus. Daarnaast is het belangrijk dat de aanpak zich focust op het voorkomen van ongewenst gedrag. Daarom is het belangrijk om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan, vóórdat zij seksuele relaties aangaan. Ook is het belangrijk om jongens en mannen te betrekken. Door hen niet allen te zien als potentiële daders, maar ook als deel van de oplossing.


Bron: Rutgers

8 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page