top of page

Vanaf 1 juli de nieuwe wet Aanpak Seksuele Misdrijven

Vanaf 1 juli geldt de nieuwe Wet Seksuele Misdrijven. Hiermee zijn slachtoffers van seksueel geweld en seksueel grensoverschrijdend gedrag strafrechtelijk beter beschermd.

Vanaf 1 juli de nieuwe wet Aanpak Seksuele Misdrijven

Via Rijksoverheid


Om seksueel grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, is er een vernieuwde wet, die past bij de huidige samenleving. Door de nieuwe Wet seksuele misdrijven worden slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag beter beschermd. Omdat seksueel gedrag waarvan we allemaal vinden dat het een grens overgaat, nu ook strafbaar is. 


Hieronder een overzicht van de belangrijkste veranderingen in de wet. 


Van dwang naar consent bij verkrachting en aanranding

Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer nodig om te bewijzen dat iemand gedwongen werd. In de nieuwe wet is iemand strafbaar als diegene doorgaat met seksueel contact, terwijl er duidelijke signalen zijn dat de ander dat niet wil. Zo ‘bevriezen’ bijvoorbeeld veel slachtoffers van angst als iemand over hun grens gaat. Als de ander dan toch doorgaat, dan is dat strafbaar. Dwang is in de nieuwe wet wel een strafverzwarende factor. Maar het is geen vereiste voor een veroordeling voor verkrachting of aanranding. Steunbewijs is noodzakelijk als er geen getuige zijn en de dader ontkent.. Hierbij kan je denken aan sporen op het lichaam, camerabeelden of tekstberichten.


Hogere straffen

De maximale straffen voor verschillende delicten zijn per 1 juli 2024 omhoog gegaan. Voor verkrachting met een kind jonger dan twaalf jaar gaat de gevangenisstraf bijvoorbeeld naar maximaal vijftien jaar. Is het kind tussen de twaalf en zestien jaar dan is de gevangenisstraf maximaal twaalf jaar. Voor kinderpornografie wordt het strafmaximum verhoogd naar zes jaar gevangenisstraf.


Verkrachting kan niet kan verjaren

Tijdsdruk moet geen rol spelen bij het doen van aangiften. Het is moeilijk om over te praten en slachtoffers durven vaak pas later ermee naar buiten te komen. Daarom verjaart verkrachting niet. Dit betekent dat een dader van een verkrachtig ook jaren later nog gestraft kan worden. Slachtoffers kunnen zelf bepalen of en wanneer ze aangifte doen.


Sexchatting is strafbaar

Het is verboden om kinderen onder de 16 jaar seksueel te benaderen. Bijvoorbeeld door online seksueel getinte berichtjes of mails te sturen of door op straat intieme vragen te stellen. Dat is ook verboden bij kinderen van 16 en 17 jaar die in een kwetsbare positie zitten. Zoals kinderen met een verstandelijke handicap of een psychische stoornis.

Sexchatting is ook strafbaar als er geen afspraak wordt gemaakt om elkaar te ontmoeten voor seks. De politie kan hierdoor sneller optreden om seksueel misbruik van kinderen te voorkomen. Grooming (online kinderlokken) was al strafbaar. 


Seksuele intimidatie in het openbaar is strafbaar: offline én online

Het is strafbaar om iemand in het openbaar op een intimiderende manier seksueel te benaderen, maar dat hangt af van een aantal criteria, zoals de inhoud van de seksuele benadering, de frequentie, waar het gebeurt en in welke situatie.

Het voorbeeld dat Rijksoverheid geeft, is overdag nagefloten worden op straat. Dit is op zichzelfstaand niet strafbaar, maar wel ongewenst gedrag. Het kan wel strafbar zijn als dit wordt herhaald of iemand ongevraagd meeloopt of seksueel getinte opmerkingen maakt.


Misbruik van seksueel beeldmateriaal óók onderdeel van de wet

Het was al strafbaar om seksueel beeldmateriaal van iemand te maken en het zonder toestemming te verspreiden. Dit werd gezien als een misdrijf tegen de openbare orde. In de nieuwe wet is het een seksueel misdrijf.


Lees hier meer informatie over de nieuwe wet. 

bottom of page