top of page

Politie registreerde meer seksuele misdrijven: '10.000 is maar topje van de ijsberg'

De politie heeft vorig jaar 9.900 seksuele misdrijven geregistreerd. Dat zijn er 1.100 meer dan in 2021, meldt statistiekbureau CBS op basis van politiecijfers. Maar dat aantal is nog maar "het topje van de ijsberg", zegt Iva Bicanic, directeur-bestuurder van het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG).

Politie registreerde meer seksuele misdrijven: '10.000 is maar topje van de ijsberg'

Via NU.NL

Het gaat om het grootste aantal in de afgelopen tien jaar. Er werden vooral meer aanrandingen en verkrachtingen gemeld dan in voorgaande jaren.


In 2022 werden bijna 3.000 aanrandingen en 2.885 verkrachtingen gemeld. Een jaar eerder ging het om respectievelijk 2.265 en 2.400 meldingen. Een mogelijke oorzaak van deze stijging is de toenemende maatschappelijke aandacht voor zedenzaken. Dat bewustzijn groeide toen de misstanden bij het programma The voice of Holland aan het licht kwamen.


"Toch komen de meeste mensen er helemaal niet mee naar buiten, laat staan dat ze naar de politie gaan", zegt Bicanic. Zo maakte slechts 11,5 procent van de slachtoffers er in 2021 melding van bij de politie. "Ze zijn bang voor de reactie van anderen. Dat die er iets van vinden en nare of beschuldigende opmerkingen gaan maken. Of dat ze te horen krijgen dat ze aangifte moeten doen."


In het afgelopen jaar kwamen twee keer zo veel meldingen over seksueel geweld binnen bij het CSG als in 2021.


'Onderzoeken naar zedendelicten zijn complexer dan vroeger'

Volgens de politie zijn de onderzoeken naar zedendelicten veel complexer dan vroeger. "Het kan tegenwoordig zijn dat je onderzoek doet naar één aangifte, maar dan stuit op een enorme zaak met allerlei slachtoffers", zegt zedenexpert bij de politie Lidewijde van Lier.


Zij merkt ook op dat meer aangiftes langer dan een half jaar in behandeling zijn. Toch is die toename beperkt gebleven, doordat meer teams de aangiftes afhandelen, legt Van Lier uit. Maar ze is ook kritisch. "Er is een aantal oorzaken van het toenemende aantal verlengde behandelingen van aangiftes: capaciteitstekorten, meer aangiften én de complexere onderzoeken."


Volgend jaar gaat de nieuwe Wet seksuele misdrijven gelden. Daarom wordt verwacht dat het aantal aangiftes nog verder zal toenemen. De wet gaat over de strafbaarheid van alle vormen van onvrijwillige seks.


Lees het hele artikel van NU.NL hier

bottom of page