top of page

Een derde van werkend Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag

Maar liefst 40,8% van de werkgevers heeft er weet van dat een collega slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bijna de helft van de medewerkers en hun leidinggevenden hebben last van seksueel getinte grappen op het werk. Tegelijk staat bij ruim een kwart van de medewerkers (26,5%) en een op de vijf ondervraagde werkgevers (20,8%) grensoverschrijdend gedrag niet op de agenda, ondanks de maatschappelijke discussie. Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg van de Zaak naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Een derde van werkend Nederland heeft te maken met grensoverschrijdend gedrag

Via Zorg van de Zaak


Maar liefst 40,8% van de werkgevers heeft er weet van dat een collega slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bijna de helft van de medewerkers en hun leidinggevenden hebben last van seksueel getinte grappen op het werk. 


Dat blijkt uit een onderzoek van Zorg van de Zaak naar grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer.

Een half jaar na de uitzending van BOOS over the Voice en andere incidenten rondom sociale veiligheid op het werk, heeft Zorg van de Zaak een onderzoek gedaan naar de ervaringen van medewerkers en leidinggevenden in Nederland. Onderzoeksbureau Kien bevroeg in september 520 werkgevers (in een leidinggevende functie werkende Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkzaam in een bedrijf met minimaal 10 medewerkers) en 449 medewerkers (Nederlanders van 18 jaar en ouder, werkzaam in loondienst).


Serieuze aantallen
De uitkomsten liegen er niet om. Grensoverschrijdend gedrag op het werk zoals pesten, intimidatie, agressie, seksueel getinte grappen en discriminatie, is niet verdwenen. Maar liefst 40,8% van de werkgevers heeft er weet van dat de afgelopen vijf jaar een collega slachtoffer is geworden van grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Bij de medewerkers is dat 29%. Een op de vier werkgevers is live getuige geweest van een incident, bij medewerkers is dat een op de vijf. Bij de leidinggevenden is 18,6% zelf slachtoffer geweest, tegen 17,4% van de medewerkers.


Niet op de agenda
Na een voorjaar met Marc Overmars en Talpa zou je denken dat een protocol hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag hoog op de agenda staat. Maar uit het onderzoek blijkt dat -ondanks de maatschappelijke discussie- de aanpak van daarvan bij ruim een kwart van de medewerkers (26,5%) en een op de vijf ondervraagde werkgevers (20,8%) helemaal niet op de agenda staat. Een op de acht medewerkers (12%) weet niet hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag, bij de werkgevers is dat 4%. Het gros denkt het wel te weten, of weet het zelfs precies. Opvallend is dat de meeste werkgevers aangeven dat ze exact weten hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag.


Op papier geregeld
Wielemaker plaatst bij dat laatste een kanttekening. “Op papier is het misschien geregeld in een HR-beleidsprotocol maar het onderwerp is dan nog niet actief besproken met de medewerkers. We merken dat werkgevers wel weten hoe te handelen bij incidenten maar dat ze niet weten hoe ze sociale veiligheid preventief kunnen aanpakken met hun mensen.”


Verzuim door grensoverschrijdend gedrag
Maar liefst 7,4% van de medewerkers en 17,7% van de werkgevers die te maken krijgen met grensoverschrijdend gedrag, verzuimen hierdoor een maand tot een jaar. Wat opvalt is dat werkgevers vaker een dag uitvallen en dat uitval bij medewerkers langer duurt. Wel 6,4% van de medewerkers en 2,7% van de werkgevers valt zelfs langer dan een jaar uit.


Lees het hele artikel van Zorg van de Zaak

bottom of page