top of page

Item List

Image by James Eades

Niet strafbaar

'Seks tegen de wil' (verkrachting)

*Goed nieuws! Er komt een nieuwe wet aan die seks tegen de wil ook strafbaar stelt!*

Zoals ook al beschreven bij artikel 242 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht, waar ‘verkrachting’ strafbaar wordt gesteld, wordt verkrachting in de wet gedefinieerd als ‘het ongewenst binnendringen van het lichaam’.

Sommige vormen van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is een breed begrip. Het begrip is ook voor iedereen anders. Seksuele intimidatie ansich is niet strafbaar en wordt dan ook niet genoemd in het Nederlandse wetboek van strafrecht.

Straatintimidatie

Onder straatintimidatie valt onder andere nafluiten, naroepen en nastaren.

Wat kan ik wel doen?

Als een vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag die jij hebt meegemaakt niet strafbaar is, je situatie niet binnen de bestaande wetten valt of de dader om welke reden dan ook niet kan worden vervolgd voor wat hij heeft gedaan, is dat extreem pijnlijk. 
In sommige gevallen kun je wel op een andere manier actie ondernemen om ervoor te zorgen dat de dader verantwoordelijk wordt gehouden voor diens acties. 

  • Als het geval in een school- en/of werkomgeving heeft plaatsgevonden, kan het zijn dat hier iets over is opgenomen in de richtlijnen of regelementen van de organisatie. Ook staan er regels over seksueel grensoverschrijdend gedrag in de Arbowet (wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen). 
    Benader je leidinggevende of ander contactpersoon die je vertrouwt binnen de organisatie en leg het geval aan diegene voor. 
    Als je niet serieus wordt genomen kan je je leidinggevende eventueel wijzen op de Arbowet en de organisatiereglementen. Je kunt er voor kiezen om in het uiterste geval een rechtszaak aan te spannen tegen het bedrijf, al zorgt dit er vaak niet voor dat de dader verantwoordelijk wordt gesteld. 
     

  • Wanneer jouw geval niet onder een bestaande wet valt en het geval niet heeft plaatsgevonden binnen een school- of werksituatie, kun je helaas niet veel doen om de dader verantwoordelijk te stellen. Je kunt wel dingen doen voor jou eigen verwerkingsproces. 
    Hier moet iedereen diens eigen weg in vinden. Het kan helpen om met mensen die je vertrouwt in gesprek te gaan , je ervaringen te delen of juist ervaringen van andere mensen te lezen. Ook kan je inzetten voor andere mensen die iets soortgelijks hebben meegemaakt helpen om het te verwerken. Maar nogmaals; iedereen heeft hier diens eigen proces in, niets is goed of fout. 

bottom of page