top of page

Sommige vormen van seksuele intimidatie

Seksuele intimidatie is een breed begrip. Het begrip is ook voor iedereen anders. Seksuele intimidatie ansich is niet strafbaar en wordt dan ook niet genoemd in het Nederlandse wetboek van strafrecht.

Bepaalde vormen van seksuele intimidatie kunnen wel onder bijvoorbeeld aanranding vallen. In dat geval worden ze strafbaar gesteld door artikel 246.
Kijk dus in het geval van seksuele intimidatie goed naar wat er precies gebeurd is om te kunnen oordelen of het strafbaar is of niet. In de kolom ‘strafbaar’ vind je alle wetten rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag en ook de definitie hiervan in het wetboek.

bottom of page