top of page

Ik ben een leerkracht

Wat doe je als leerkracht als een van je leerlingen jou in vertrouwen neemt? Of als je getuige bent geweest?

Ik ben een leerkracht

Het is soms lastig te achterhalen waarom een van je leerlingen ineens super stil is of juist super druk. Het heeft tijd nodig om erachter te komen waar een leerling mee zit. Indien het seksueel grensoverschrijdend gedrag is delen we hier een aantal tips.

Preventief

Het is te allen tijde belangrijk om het over seksuele grenzen te hebben in de klas. Hierdoor kan je wellicht bepaalde vervelende situaties voorkomen. Het is belangrijk om als leerkracht of docent uit te stralen dat het onderwerp geen taboe is op school.

Raadplegen en doorverwijzen

Elke leerling heeft een coach of mentor die misschien net even iets meer informatie heeft. Ga het gesprek aan en probeer dit niet in de lerarenkamer te doen. Het is de rol van de coach om het verder op te pakken. Indien de leerling meer toenadering naar jou zoekt om zijn of haar probleem te delen overleg dit goed met de coach. Doe wat het beste voor de leerling is. Er kan ook worden doorverzen naar het zorgteam. Er is altijd een zorgcoördinator, maatschappelijk werker, vertrouwenspersoon of jeugdarts verbonden aan een school. Ook hen kan je raadplegen voor hulp. Probeer vooral niet alles zelf op te lossen, dit is niet jouw expertise als docent.

Het is oké

Seksueel grensoverschrijdend gedrag kan resulteren in ongewenst gedrag zoals heel veel aandacht vragen, lessen verstoren of helemaal afschermen van de klas. Probeer het gedrag te accepteren en de leerling zoveel mogelijk het gevoel te geven dat het oké is. Natuurlijk mag de les niet te veel verstoord worden, de andere leerlingen mogen zich niet achtergesteld voelen.

Wachten

Het kan heel moeilijk zijn, misschien wel het moeilijkste dat er is: maar wacht tot na de les met de leerling duidelijk aanspreken. 1 op 1 creëer je een veiligere sfeer dan in een gevulde klas. Wacht ook met het contacteren van ouders/voogd, misschien weten ze nog niks af van de gebeurtenis. Het is echt belangrijk dat je de wensen van de leerling respecteert, maar geen geheimhouding belooft. Als je leerling echt gevaar loopt of dreigt te lopen ben je namelijk soms wel gedwongen het met iemand te delen. Vertel je leerling dit ook, dat je het in principe voor jezelf houdt en je er alles aan gaat doen om diegene te helpen. Handel sowieso te allen tijde binnen de richtlijnen van de school om zo de leerling het beste te helpen.

bottom of page