top of page

Verkrachting (zoals gedefinieerd in artikel 242 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (artikel 242 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

bottom of page