top of page

Seksuele handelingen verrichten met iemand tussen de 16 en de 18 jaar (artikel 248b)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

bottom of page