top of page

Seksshows door minderjarigen (artikel 248c)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een persoon waarvan hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248c van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

bottom of page