top of page

Minderjarigen onder de 16 getuige laten zijn van seksuele handelingen ( artikel 248d)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die een persoon van wie hij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat deze de leeftijd van zestien jaren nog niet heeft bereikt, met ontuchtig oogmerk ertoe beweegt getuige te zijn van seksuele handelingen, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 248d van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

bottom of page