top of page

Kinderporno (artikel 240b)

Wat staat er in het wetboek?

“1. Met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die een afbeelding — of een gegevensdrager, bevattende een afbeelding — van een seksuele gedraging, waarbij iemand die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is betrokken of schijnbaar is betrokken, verspreidt, aanbiedt, openlijk tentoonstelt, vervaardigt, invoert, doorvoert, uitvoert, verwerft, in bezit heeft of zich door middel van een geautomatiseerd werk of met gebruikmaking van een communicatiedienst de toegang daartoe verschaft.

2. Met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft degene die van het plegen van een van de misdrijven, omschreven in het eerste lid, een beroep of een gewoonte maakt.” (Artikel 204b van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

LET OP: Het bezitten van een foto van een pornografische foto van een minderjarige wordt dus ook beschouwd als het bezitten van kinderporno. Zorg dat je hier goed op let. Krijg je ooit een foto toegestuurd van iemand om welke reden dan ook en twijfel je of de persoon op de foto ouder dan 18 is? Verwijder deze foto dan direct van je telefoon en wijs de persoon die het heeft doorgestuurd erop dat diegene in het bezit is van kinderporno.

bottom of page