top of page

Kinderen afstaan of overlaten (artikel 253)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die een onder zijn wettig gezag staand kind beneden de leeftijd van twaalf jaren aan een ander afstaat of overlaat, wetende dat het tot of bij het uitoefenen van bedelarij, van gevaarlijke kunstverrichtingen of van gevaarlijke of de gezondheid ondermijnende arbeid zal worden gebruikt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren of geldboete van de vierde categorie.” (Artikel 253 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

bottom of page