top of page

Het tonen van aanstootgevende afbeeldingen of voorwerpen (artikel 240)

Wat staat er in het wetboek?

“Met gevangenisstraf van ten hoogste twee maanden of geldboete van de derde categorie wordt gestraft hij die weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat een afbeelding of voorwerp aanstotelijk voor de eerbaarheid is en die afbeelding of dat voorwerp:


op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd, openlijk tentoonstelt of aanbiedt;

aan iemand, anders dan op diens verzoek, toezendt.” (Artikel 240 van het Nederlandse Wetboek van Strafrecht).

Goed om te weten: als de rechter oordeelt dat het materiaal schadelijk is voor jeugdigen onder de 16 jaar oud en het materiaal wordt ook aangeboden aan jeugdigen onder de 16 jaar oud, valt dit ook onder artikel 240a van de wet.

bottom of page