top of page

Gemeenschap met iemand beneden 16 jaar (artikel 244 en 245)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die met iemand beneden de leeftijd van twaalf jaren handelingen pleegt die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 244 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

bottom of page