top of page

Aanranding (Artikel 246)

Wat staat er in het wetboek?

“Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het plegen of dulden van ontuchtige handelingen, wordt, als schuldig aan feitelijke aanranding van de eerbaarheid, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.” (Artikel 246 van het Nederlands Wetboek van Strafrecht).

bottom of page